SZABÁLYZAT

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

1. Vásárlási utalvány a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerint vásárlásra jogosító sorszámozott okirat. Az utalvány kibocsátási értéke az az összeghatár, amely értékben a vásárló : www.bogremanufaktura.com webáruházban az utalvány felhasználásával árut vásárolhat.

1. A vásárlási utalvány kötelező tartalmi elemei:
- kibocsátó adatai:Molnár Krisztina Márta EV 2319 Szigetújfalú Fő út 75
a vásárlási utalványra vonatkozó utalás
- a kibocsátási érték magyar forintban
- a kiállítás dátuma
- a felhasználási időszak
- felhasználási helyek adatai
- sorszám
2. A vásárlási utalványról:
A vásárlási utalvány nyomdai úton előállított okirat.
Az vásárlási utalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani különböző kibocsátási értékben (, 5.000Ft, 10.000Ft, 25.000Ft).
A vásárlási utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.
A vásárlási utalvány hamisítása bűncselekmény.
A vásárlási utalvány vételára nem lehet magasabb az utalvány kibocsátási értékénél.
A vásárlási utalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő a vásárlási utalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.
A vásárlási utalvány elvesztése, sérülése, csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.
Kizárólag az a vásárlási utalvány használható fel, amely a vásárlás pillanatában a kibocsátó időbélyegzőjével és informatikai rendszerében érvényesítésre került, illetve érvényes, azaz a felhasználási ideje nem járt le.
2. 3. A vásárlási utalványokat kizárólag : www.bogremanufaktura.com webáruházban lehet
megvásárolni.. Utalvány vásárlásról kibocsátó számlát ad ki. Ezzel egyidejűleg az utalvány élesítésre kerül a kibocsátó rendszerében, illetve az utalványon rögzítésre kerül a kiállítás dátuma.

4. Az vásárlási utalvány felhasználása:
Az utalvány felhasználása az vásárlási utalványon feltüntetett határidőhöz (6 hónap) és helyhez (www.bogremanufaktura.com kötött.
Az vásárlási utalvány bárkire szabadon átruházható.
A vásárlási utalvány tulajdonosa jogosult az utalvány beváltásával a felhasználási időszakon belül a Bögre Manufaktúra webáruházban, az ajándék utalvány kibocsátási értékén árut vásárolni.
A vásárlási utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van. A kibocsátó, illetve a felhasználási hely nem vizsgálja az utalvány tulajdonjogát.
A vásárlási utalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy értékesítéskor élesítésre kerül a kibocsátó rendszerében, valamint az utalványra felkerülnek az érvényességet igazoló információk.
Az utalvány kizárólag egy összegben,egy megrendelés alkalmával használható fel.
Az utalvánnyal történő fizetést jelezni kell. Ennek során az utalvány sorszámát kell megadni ,a fizikai átadása nem szükséges.Az utalványon szereplő sorszám kizárólag egyszer használható fel. A rendelés elküldését követően a sorszám törlésre kerül,továbbiakban nem használható fel.
Ezen utalványok az akciós termékekre nem érvényesek!
A vásárlásra, minden egyéb tekintetben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás igénybevétele esetén.
A vásárlási utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak.
Az utalvány készpénzre nem váltható, érvényes vagy érvénytelen utalvány visszavásárlására a kibocsátó nem nyújt lehetőséget.
Mivel az utalvány készpénz helyettesítő eszköz, vásárláskor az felhasználás helye minden esetben a termék teljes összegéről állítja ki a bizonylatot/számlát.
A vásárlási utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. A sérült, vagy hiányos ajándék utalvány nem használható fel.

A felhasználás határidejének lejárta utána a fel nem használt utalványok érvényüket veszítik, visszaváltásra vagy hosszabbításra a kibocsátó nem nyújt lehetőséget.
Az utalványon szereplő azonosító szám adatainak megőrzése az utalvány birtokosának a felelősége. Az utalványon szereplő sorszám jogosulatlan felhasználásáért A Molnár Krisztina/ BögreManufaktúra webáruház felelőséget nem vállal.

Molnár Krisztina Márta E.V a felhasználási szabályzat módosításának jogát fenntartja, az aktuális feltételeket honlapján közzéteszi.